Temporal Affairs (Amsterdam)
Temporal Affairs (Amsterdam)

Performance: Dirk Jan Jager, Sophia van der Putten and Jort Faber
Concept: Dirk Jan Jager and Rose Akras
Thanks to Rob Visser

A 'temporal affair' is an event characterized by the circumstances in the here and now, temporary and ephemeral. In Temporal Affairs 3 space is framed by planes and objects, which create a visual intimity. Short scenes follow one another according to an endless storyboard, like a series of photographic images which gaps are filled with imagination and memory. The drawer has the role of chronicler. Chrystalizing every moment or showing a story that only occurs in his mind.

Arti 175 jaar
3 december 2014
Arti et Amicitiae
Amsterdam

Een 'temporal affair' is een gebeurtenis die wordt getekend door de stand van zaken in het hier en nu, tijdelijk en vergankelijk. In Temporal Affairs #3 is de ruimte ingekaderd door vlakken en objecten, die visuele intimiteit creëren. Korte scenes volgen elkaar op volgens een eindeloos storyboard, als een reeks fotografische beelden waarbij hiaten worden ingevuld door verbeelding en herinnering. De tekenaar vervult de rol van chroniqueur die elk moment laat kristalliseren. Of verbeeldt hij een verhaal dat zich alleen in zijn geest afspeelt?

Temporal Affairs #2 werd gepresenteerd op het internationale performance art platform VERBO van Galeria Vermelho in Sao Paulo (Brazilie) in augustus 2014.

up down